Ca từ trong sáng và giai điệu vui tươi, dễ nghe dễ thuộc đã giúp cho những ca khúc viết về thiếu nhi có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng yêu nhạc nhiều thế hệ qua.