Trước tiên cho phép tôi được thay mặt BQT diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ xin lỗi tất cả các bạn vì sự cố buổi sáng ngày hôm nay