Công ty Nhựa Hoàng Minh - Chuyên cung cấp các loại chai nhựa PET, nhựa DPE phục vụ ngành nông dược như: chai nhựa đựng phân bón, chai nhựa đựng thuốc BVTV, chai nhựa đựng hóa chất