Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn đăng tin quảng cáo, mua bán rao vặt hàng đầu Việt Nam

5 năm cho uy tín chất lượng

Hãy bỏ ra 10s đăng ký 1 tài khoản để việc tiếp thị khách hàng hiệu quả hơn!


Loading...
 

Có thể bạn sẽ thích...

cấp chứng nhận an ninh trật tự

#1

on 02.06.17 20:05

duyanh9x

Thành viên khởi nghiệp
01216931176 http://duyanh.com
Thành viên khởi nghiệp
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự cho dịch vụ cầm đồ

Theo Điều 19, Chương IV của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ cầm đồ được quy định như sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh/Địa điểm kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề cần xin an ninh trật tự (bản sao chứng thực).
Giấy tờ, tài liệu về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa.
Bản khai lý lịch/Phiếu lý lịch tư pháp/Bản khai nhân sự
Cụ thể như sau:
đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Mẫu số 03, Phần Phụ lục của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP: "Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự".


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh/Địa điểm kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao chứng thực)

Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không thể hiện ngành, nghề kinh doanh thì cơ sở phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

3. Giấy tờ, tài liệu về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa

Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
4. Bản khai lý lịch/Phiếu lý lịch tư pháp/Bản khai nhân sự

Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp.
Trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mẫu số 02, Phần Phụ lục của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP: "Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự".


Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.
Mẫu số 02b, Phần Phụ lục của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP: "Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài."


Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Loading...

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết