Xử lý nước thải phòng khám đa khoa hiện đại, chi phí thấp nhất hiện nay