-      Mắt kính bơi trẻ em Intex có hình thú đáng yêu, màu sắc thu hút bé