Kinh doanh là sự học hỏi, doanh nghiệp kinh doanh một sản phẩm hút khách sẽ tạo ra hiệu ứng và hàng loạt các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng xuất hiện, voucher là một ví dụ dễ thấy nhất. Nếu trước đây, người dùng có nhu cầu tìm web ban voucher giam gia, liệt kê ra gần như con số chỉ là 1, 2 thì giờ đây, số lượng đó đã nâng cao lên gấp 6 - 7 lần và thu hút ngày càng nhiều hơn lượng khách hàng tham gia vào quá trình mua bán voucher.