Nếu cô ấy tì nhẹ chân mình lên chân bạn hoặc giả vờ nhặt sợi tóc vương trên áo bạn, đừng nghĩ rằng đó là những hành động vô tư. Cô ấy đã thích bạn và đang tìm cớ để gần gũi với bạn.