Navigation


 Online publications


 Go back to the forum

Diễn đàn rao vặt hiệu quả, dang tin mua ban mien phi   

Tôi cần 1 code nhập đúng link sẽ chuyển về true

Admin | Published 13.05.17 1:19 | 647 Xem

Tôi cần một code js khi nhập đúng ký tự gì đó thì sẽ chuyển ra giá trị ta đã cho sẵn, ngược lại nếu sai thì sẽ chuyển ra giá trị khác. Ví dụ tôi có một ô form, tôi đặt giá trị cần phải nhập đúng là abc123 . Khi nhập đúng nó thì nó sẽ chuyển ra chữ "ĐÚNG" . Khi nhập kí tự không phải là abc123, tức là tất cả kí tự khác với abc123 thì nó sẽ chuyển ra chữ "SAI"


About the author