Tác dụng của máy chấm công, máy chấm công vân tay, máy chấm công giá rẻ ?