Nhà máy sản xuất Giấy dán tường cao cấp được thành lập năm 1879 tại Đức bởi Ernst Pickhardt, Rudolf và Adolf Siebert Siebert, P+S International hiện nay là công ty sản xuất giấy dán tường hàng đầu của Đức và Châu Âu.