Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Tuyển dụng việc làm: nhân viên đối ngoại tiếng nhật 20 triệu - Page 2 FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Tuyển dụng việc làm: nhân viên đối ngoại tiếng nhật 20 triệu - Page 2 FfWzt02
 


#11

30.06.17 8:40

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
• Ngày chốt nguyện vọng đại học đang đến gần mà bạn không biết nên chọn trường nào? 
• Bạn không biết nên chọn và theo đuổi ngành nghề gì? 
• HÃY CÙNG CÁC CHUYÊN GIA CÓ TỚI HƠN 40 NĂM KINH NGHIỆM TRONG 6 NHÓM NGHÀNH NGHỀ CHIA SẺ VỀ XU HƯỚNG VỆC LÀM VÀ TƯ VẤN NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ NHU CẦU CAO TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG CUỐN: CẨM NANG NGHỀ NGHIỆP HIỆN ĐẠI”
Ra mắt sách: Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại
– Thời gian: Ngày 08/07/2017 || 14.00 – 18.00
– Địa điểm: L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Đăng ký tại đây: http://tinyurl.com/skcgb
#12

22.07.17 17:49

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/vi/nhan-vien-marketing/
#13

10.08.17 17:44

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/vi/truong-phong-dao-tao-ma-tuyen-dung-tpdtnb/
#14

06.09.17 10:26

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/pho-tong-giam-doc-tap-doan/ 
#15

23.09.17 9:55

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/vi/pho-phong-marketing/
#16

04.10.17 16:51

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/vi/qua-tang-y-nghia-ngay-2010-cho-nu-can-bo-nhan-vien-cam-nang-nghe-nghiep-hien-
#17

29.10.17 10:07

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/vi/ke-toan-kiem-hanh-chinh-nhan-su-mtd-kthcns/
#18

30.11.17 10:26

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
http://gpo.com.vn/pho-tong-giam-doc-tap-doan/ 
#19

02.01.18 10:50

gpohr

gpohr

Thành viên gắn bó
0986306517
Thành viên gắn bó
Chi tiết http://gpo.com.vn/vi/giao-vien-ky-nang-tieng-nhat-mtd-gv-gpo/
#20

Sponsored content


Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết