Nhờ những đặc tính tốt của kính cường lực mà chúng ta có thể ứng dụng chúng vào nhiều hạng mục khác nhau. Và việc làm lan can kính cường lực là một trong số những ứng dụng tuyệt vời nhất. Ở các nước phương người lam can bằng kính cường lực đã được áp dụng từ lâu, và trong những năm gần đây đã được ứng dụng thi công rộng rãi tại nước ta.