Xuân Trường đã không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn ở lần xuất ngoại đầu tiên.