2. Lời khuyên hữu ích giúp bạn có một mẫu biển quảng cáo đẹp