Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn đăng tin quảng cáo, mua bán rao vặt hàng đầu Việt Nam

5 năm cho uy tín chất lượng

Hãy bỏ ra 10s đăng ký 1 tài khoản để việc tiếp thị khách hàng hiệu quả hơn!
 


#1

on 03.12.19 10:46

homespa

homespa

Thành viên gắn bó
0976126787 https://viatrip.com.vn/kinh-nghiem-du-lich/tour-du-lich-ly-son-4
Thành viên gắn bó
Nhiệm vụ và quyền hạn của sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình

+  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
– Những dự thảo quyết định, những chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về du lịch;

– Dự thảo quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, hay giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch tỉnh và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu những vấn đề quan trọng thuộc sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình Photo-1-15663826474591195732603

Có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách, quy hoạch, những kế hoạch, đề án, dự án,những chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin và tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục và theo dõi việc thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

+  Tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về du lịch:

+Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan để phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

+ Thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến du lịch.

+ Quản lý nhà nước, hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch.

+ Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp về du lịch.

+ Tham mưu với UBND tỉnh về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.

+ Thực hiện các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của Pháp luật.

+ Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ du lịch đối với phòng văn hóa và thông tin chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

+ Tổ chức và nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của sở.

+ Kiểm tra, thanh tra và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, tố cáo… về du lịch theo quy định của Pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

+ Tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch địa phương.

Tìm hiểu những vấn đề quan trọng thuộc sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình Len-hang-mua-ninh-binh-ngam-view-360-do-cuc-chat-15

+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của Pháp Luật và theo sự phân công của UBND tỉnh.

+ Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao.

+ Thực hiện công tác thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các  nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao cho theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là những điều cần biết về sở văn hóa du lịch Ninh Bình. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở đối với lĩnh vực du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm: du lịch Ninh Bình từ Thanh Hóa 

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết