Bạn nên chọn nón fullface, mũ fullface như thế nào?