Sau đây là các bước hướng dẫn thắt kiểu cà vạt này: