ĐH Đông Á mở bốn ngành học, thêm phương thức tuyển sinh, vận hành khu thực hành tiêu chuẩn mới cùng nhiều hợp tác quốc tế lợi cho sinh viên.