30% LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ ĐƯỢC TIẾT KIỆM KHI DÙNG MÁY LẠNH MULTI?