UP TOP hay nói cách khác là hành động gửi một hoặc nhiều bình luận dưới bài viết đầu tiên để đẩy bài đó nổi lên trên chuyên mục và bảng thống kê từ trước đến nay đã trở thành một đặc thù của các diễn đàn rao vặt