Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Những quy định khi thiết kế bảng hiệu nhà thuốc FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Những quy định khi thiết kế bảng hiệu nhà thuốc FfWzt02
 


#1

24.05.23 15:42

thietkebanghieu

thietkebanghieu

Thành viên khởi nghiệp
0941823322 https://noithatdiemnhan.vn/
Thành viên khởi nghiệp
Khi thiết kế bảng hiệu cho nhà thuốc, có một số quy định và quy tắc cần tuân thủ. Dưới đây là một số quy định thông thường khi thiết kế bảng hiệu nhà thuốc, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các quy định này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia và khu vực:
[list="border: 0px solid rgb(217, 217, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 1.25em 0px; padding-right: 0px; padding-left: 1rem; counter-reset: item 0; display: flex; flex-direction: column; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(247, 247, 248);"][*]Pháp lý và quy định: Đầu tiên, bạn cần xem xét và tuân thủ các quy định pháp lý và quy định về bảng hiệu nhà thuốc trong khu vực hoạt động của bạn. Điều này có thể bao gồm quy định về kích thước, màu sắc, nội dung, logo, biểu trưng, và quy định về vị trí và số lượng bảng hiệu.

[*]Tên và thông tin: Bảng hiệu nhà thuốc cần hiển thị tên nhà thuốc một cách rõ ràng và dễ đọc. Thông tin liên quan như địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa cũng cần được hiển thị đầy đủ. Tuy nhiên, đảm bảo rằng thông tin được hiển thị một cách rõ ràng và không gây nhầm lẫn với các thông tin quan trọng khác.

[*]Biểu trưng và biểu đồ: Một số quốc gia có quy định về việc hiển thị biểu trưng và biểu đồ trên bảng hiệu nhà thuốc. Điều này có thể liên quan đến biểu trưng chữ "Rx" (ký hiệu cho đơn thuốc), biểu trưng "NHÀ THUỐC" hoặc biểu đồ liên quan đến dược phẩm.

[*]Màu sắc và kích thước: Màu sắc và kích thước của bảng hiệu cũng có thể được quy định. Một số quốc gia có các quy định cụ thể về màu sắc và kích thước, đặc biệt là đối với biểu trưng và biểu đồ liên quan đến dược phẩm.

[*]Hiển thị thông tin y tế: Một số quốc gia yêu cầu hiển thị thông tin y tế cần thiết, chẳng hạn như biểu tượng "Y khoa" hoặc cung cấp thông tin về cơ quan quản lý y tế địa phương.

[*]Độ nhìn thấy và an toàn: Bảng hiệu cần được thiết kế sao cho dễ nhìn và an toàn. Đảm bảo rằng chữ viết trên bảng hiệu đủ lớn và rõ ràng để khách hàng có thể dễ dàng đọc. Ngoài ra, cân nhắc các yếu tố an toàn như chất liệu chống cháy, chống thời tiết và đảm bảo bảng hiệu được gắn chắc chắn.

[/list]
Lưu ý rằng các quy định và quy tắc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia và khu vực. Vì vậy, trước khi thiết kế bảng hiệu nhà thuốc, hãy tìm hiểu và tuân thủ các quy định cụ thể của khu vực bạn hoạt động để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết