Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
 


#1

20.11.23 19:15

congtyluatnt

congtyluatnt

Thành viên cứng

Thành viên cứng
Công ty tài chính là một dạng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010 (đã sửa đổi và bổ sung vào năm 2017). Công ty tài chính được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng, trừ việc nhận tiền gửi từ cá nhân và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Loại hình này bao gồm các thực thể như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  Dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-tai-chinh
Các loại hình công ty tài chính bao gồm:
[list="padding-right: 40px; padding-left: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, \"Trebuchet MS"; font-size: 13px;"][*]Công ty Tài chính Nhà Nước: Được Nhà Nước quản lý và đầu tư vốn từ ngân sách Nhà Nước.

[*]Công ty Tài chính cổ phần: Được tổ chức và quản lý bởi các cổ đông, có nguồn vốn đóng góp từ tổ chức hoặc cá nhân.

[*]Công ty Tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Được tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có, có tư cách pháp nhân độc lập.

[*]Công ty Tài chính liên doanh: Thành lập thông qua việc góp vốn từ bên Việt Nam và bên nước ngoài theo hợp đồng liên doanh.

[*]Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: Được thành lập bằng vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

[/list]
Điều kiện để thành lập công ty tài chính bao gồm các yếu tố sau:
  • Điều kiện về chủ sở hữu: Đối với cổ đông cá nhân, phải có quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự, không nằm trong danh sách cấm thành lập doanh nghiệp. Đối với cổ đông tổ chức, tổ chức phải được thành lập đúng quy định, có kết quả kinh doanh lãi trong 03 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép.

  • Chủ sở hữu không thuộc danh sách cấm: Không thuộc danh sách cấm của Nhà nước, bao gồm cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức, người mất năng lực kiểm soát hành vi dân sự, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, và nhiều trường hợp khác được quy định cụ thể trong pháp luật.

  • Tổ chức cần đáp ứng các nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội: Bao gồm việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội đến ngày nộp hồ sơ.


Đây là những điều kiện cần thiết để thành lập công ty tài chính và tuân thủ theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.
Xem thêm chi tiết tại : https://congtyluatnt.vn/thanh-lap-cong-ty-tai-chinh/
NT International Law Firm
- Hotline: 090.252.4567
- Địa chỉ: B23 Khu Dân Cư Nam Long, Phú Thuận, Quận 07, Hồ Chí Minh
- Mail: info@congtyluatnt.vn
- Website: https://congtyluatnt.v
n/

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết