Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
 


#1

20.11.23 19:22

congtyluatnt

congtyluatnt

Thành viên cứng

Thành viên cứng
Vốn tối thiểu cần thiết để thành lập một công ty sẽ phụ thuộc vào loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp muốn đăng ký. Cụ thể như sau:
Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề thông thường và không yêu cầu vốn pháp định, thì hiện nay không có quy định nào về mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ 2 triệu đồng. Mặc dù tuân theo quy định pháp luật, nhưng khi tiến hành giao dịch hoặc làm việc với đối tác, cơ quan ngân hàng và thuế, việc thuyết phục và tạo niềm tin thường gặp khó khăn. Vì vậy, việc xem xét và điều chỉnh mức vốn điều lệ để phù hợp với thực tế sẽ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  Thanh-lap-cong-ty-tai-chinh
Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, mức vốn tối thiểu cần để thành lập công ty sẽ phụ thuộc vào quy định của ngành nghề đó. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại "Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Việt Nam theo quy định".
Có các loại vốn sau đây liên quan đến việc thành lập công ty:
[list="padding-right: 40px; padding-left: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, \"Trebuchet MS"; font-size: 13px;"][*]Vốn điều lệ của công ty: Đây là tổng số vốn mà các thành viên/cổ đông cam kết góp hoặc đã góp trong một khoảng thời gian nhất định và được ghi rõ trong điều lệ công ty. Mức vốn này có thể linh hoạt và doanh nghiệp có quyền tự do quyết định, không bị ràng buộc bởi quy định pháp luật.

[*]Vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp: Đây là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để hoạt động trong các ngành kinh doanh yêu cầu vốn cụ thể.

[*]Vốn ký quỹ để làm thủ tục thành lập công ty: Số vốn mà doanh nghiệp cần đặt vào tài khoản ngân hàng để đảm bảo hoạt động ổn định của công ty.

[*]Vốn góp từ nước ngoài: Loại vốn này áp dụng cho các công ty có liên quan đến nước ngoài và cần tuân thủ các quy định thuế liên quan.

[/list]
Quá trình đăng ký kinh doanh được chia thành hai loại: ngành nghề không yêu cầu điều kiện và ngành nghề có yêu cầu. Trong đó, ngành nghề có yêu cầu được chia thành hai loại: yêu cầu vốn pháp định và yêu cầu chứng chỉ hành nghề.
Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với kế hoạch kinh doanh, việc xác định và đáp ứng mức vốn tối thiểu cần thiết là quan trọng khi thành lập công ty.
Xem thêm chi tiết tại : https://congtyluatnt.vn/von-toi-thieu-thanh-lap-cong-ty/
NT International Law Firm
- Hotline: 090.252.4567
- Địa chỉ: B23 Khu Dân Cư Nam Long, Phú Thuận, Quận 07, Hồ Chí Minh
- Mail: info@congtyluatnt.vn
- Website: https://congtyluatnt.v
n/

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết