Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  FfWzt02
 


#1

20.11.23 19:28

congtyluatnt

congtyluatnt

Thành viên cứng

Thành viên cứng
Khái niệm về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình mà nhiều công ty sáp nhập lại để tạo ra một công ty mới và đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty ban đầu. Quy định này được thể hiện tại Điều 194 của Luật Doanh nghiệp 2014.
Diễn đàn rao vặt tổng hợp:  Thu-tuc-hop-nhat-doanh-nghiep
Phân biệt giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp:
Tương đồng:
  • Cả hai đều là biện pháp tái cơ cấu doanh nghiệp.

  • Được áp dụng cho các loại hình công ty như công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

  • Yêu cầu chuyển giao toàn bộ tài sản và nghĩa vụ tài sản cho công ty mới sau khi sáp nhập hoặc hợp nhất.

  • Đều liên quan đến các thủ tục như quyết định chia, tách công ty, thông báo cho chủ nợ và người lao động, sửa đổi Điều lệ và bầu hoặc bổ nhiệm thành viên điều hành mới.


Sáp nhập doanh nghiệp:
Quy trình sáp nhập doanh nghiệp gồm các bước sau:
[list="padding-right: 40px; padding-left: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, \"Trebuchet MS"; font-size: 13px;"][*]Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

[*]Thực hiện hợp đồng sáp nhập, điều chỉnh Điều lệ công ty nhận sáp nhập và đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

[*]Nhận kết quả sáp nhập.

[/list]
Lưu ý rằng, trong trường hợp sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan, công ty nhận sáp nhập phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh. Cấm các trường hợp sáp nhập khi công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan, trừ khi có quy định khác từ Luật cạnh tranh.
Xem thêm chi tiết tại : https://congtyluatnt.vn/hop-nhat-va-sap-nhap-doanh-nghiep/
NT International Law Firm
- Hotline: 090.252.4567
- Địa chỉ: B23 Khu Dân Cư Nam Long, Phú Thuận, Quận 07, Hồ Chí Minh
- Mail: info@congtyluatnt.vn
- Website: https://congtyluatnt.v
n/

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết