Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Máy móc công nghiệp: Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw FfWzt02
Diễn đàn rao vặt Tuổi trẻ
Máy móc công nghiệp: Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw FfWzt02
 


#1

11.06.24 21:09

hoangphuphu

hoangphuphu

Thành viên gắn bó
0394502984
Thành viên gắn bó
Máy móc công nghiệp: Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw Cam-bien-Renishaw-%20Encoder-%20Renishaw

Đại lý Cảm biến Renishaw
Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw cung cấp một loạt cảm biến vô song, từ cảm biến kích hoạt đến công nghệ đo 5 trục REVO:registered: mang tính cách mạng. Bất kể nhu cầu đo lường của bạn là gì, đều có đầu dò phù hợp với bạn.
Được trang bị công nghệ tiên tiến, REVO cho phép người dùng CMM đo dạng tính năng đồng thời tăng thông lượng đo và giảm sự can thiệp của người vận hành. Với bút cảm biến có thể lập trình và thay đổi cảm biến, người dùng REVO có thể tự động hóa ngay cả tác vụ đo phức tạp nhất.
Hơn nữa, các cảm biến REVO trong tương lai, cảm biến đầu tiên sẽ cho phép đo độ hoàn thiện bề mặt trên CMM, sẽ cho phép các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng hiện đang sử dụng nhiều thủ công được tích hợp vào quy trình kiểm tra CNC lần đầu tiên.
Model : Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw
Cảm biến Renishaw RGH24Z30F00A
Cảm biến Renishaw RGH24B30A00A
Cảm biến Renishaw RGH24B15L00A
Cảm biến Renishaw RGH20B30L00A
Cảm biến Renishaw RGH24B30F00A
Cảm biến Renishaw RGH24Z30D00A
Cảm biến Renishaw RGH20X15D00A
Cảm biến Renishaw RGH20B30L00A
Cảm biến Renishaw REE0100E10B
Cảm biến Renishaw REE0100A10A
Cảm biến Renishaw RGS20-S RGS40-S
Cảm biến Renishaw RGH22S30D61A
Cảm biến Renishaw RGH22S50D61A
Cảm biến Renishaw RGH22X30D00A
Cảm biến Renishaw RGH22Z05D00A
Cảm biến Renishaw RGH24Z15F00A
Cảm biến Renishaw RGH26Q05N00A
Cảm biến Renishaw RGH41B05L00A
Cảm biến Renishaw RGH41D30D05A
Cảm biến Renishaw RGH41X30D05A
Cảm biến Renishaw RH100X30D05A
Cảm biến Renishaw RESM20USA052
Cảm biến Renishaw T2021-30A
Cảm biến Renishaw TI0040A20A
Cảm biến Renishaw RESM20USA229
Encoder Renishaw RGH20B30F00A
Encoder Renishaw RGH20D15A00A
Encoder Renishaw RGH22A05L00A
Encoder Renishaw RGH22B05L00A
Encoder Renishaw RGH22B05W00A
Encoder Renishaw RGH22B10L00A
Encoder Renishaw RGH22B30F00A
Encoder Renishaw RGH22B30L00A
Encoder Renishaw RGH22C15C00A
Encoder Renishaw RGH22C05F00A
Encoder Renishaw RGH22C50F00A
Encoder Renishaw RGH22D10D00A
Encoder Renishaw RGH22D30D00A
Encoder Renishaw RGH22X05D00A
Encoder Renishaw RGH24B15L00A
Encoder Renishaw RGH24B30L00A
Encoder Renishaw RGH24X15A00A
Encoder Renishaw RGH24Y30D30A
Encoder Renishaw RGH24Y30D31A
Encoder Renishaw RGH24Z15A00A
Encoder Renishaw RGH24Z30D00A
Encoder Renishaw RGH40A10L00G
Encoder Renishaw RGH40A30L00G
Encoder Renishaw RGH40A30L00A
Encoder Renishaw RGH40A50L00A
Encoder Renishaw RGH41B05W00A
Encoder Renishaw RGH41B30L00A
Encoder Renishaw RGH41G30F06A
Encoder Renishaw RGH22R30D00A
Encoder Renishaw RGH22R50D00A
Encoder Renishaw RGH24Z30F00A
Encoder Renishaw RGE25D01A62
Encoder Renishaw RGH22X50D00A
Sensor Renishaw RGH22Z15D00A
Sensor Renishaw RGH22Z30D00A
Sensor Renishaw RGH22Z50D00A
Sensor Renishaw RGH22Z10D00A
Sensor Renishaw RGH22Z20D00A
Sensor Renishaw RGH24B05L00A
Sensor Renishaw RGH24B50L00A
Sensor Renishaw RGH41A30L00A
Sensor Renishaw RGH41A50L00A
Sensor Renishaw RGH41B50L00A
Sensor Renishaw RGH41D50D05A
Sensor Renishaw RGH41G50F06A
Sensor Renishaw RGH41X50D05A
Sensor Renishaw RGH45X05D05L
Sensor Renishaw RGH45X15D05L
Sensor Renishaw RGH45X30D05L
Sensor Renishaw CN1260551
Sensor Renishaw CN102197282
Sensor Renishaw CN102388295
Sensor Renishaw CN102460077
Sensor Renishaw US20120072169
Sensor Renishaw CN1293983
Sensor Renishaw CN1314511
Sensor Renishaw US8987633
Sensor Renishaw DE10296644
Sensor Renishaw EP2350570
Sensor Renishaw EP2417423
Sensor Renishaw EP2438402
Sensor Renishaw US6465773
Sensor Renishaw DE10297440
Sensor Renishaw EP1469969
Sensor Renishaw JP4423196
Sensor Renishaw GB2395005
Sensor Renishaw JP5480284
Sensor Renishaw JP5659220
Sensor Renishaw JP5755223
Sensor Renishaw EP1094302
Sensor Renishaw GB2397040
Sensor Renishaw EP2390045
Sensor Renishaw US7367128
Sensor Renishaw JP4008356
Sensor Renishaw KR1630471
Sensor Renishaw KR1701535
Cảm biến Renishaw JP6074392
Cảm biến Renishaw JP5442174
Cảm biến Renishaw JP4813018
Cảm biến Renishaw JP5002559
Cảm biến Renishaw US7499827
Cảm biến Renishaw US8505210
Cảm biến Renishaw US10132657
Cảm biến Renishaw KR1851015
Cảm biến Renishaw US6481115
Cảm biến Renishaw US7723639
Cảm biến Renishaw US8466943
Cảm biến Renishaw DE10296644
Cảm biến Renishaw GB2395005
Cảm biến Renishaw JP4008356
Cảm biến Renishaw US7499827
Cảm biến Renishaw CN102197282
Cảm biến Renishaw EP2350570
Cảm biến Renishaw JP5480284
Cảm biến Renishaw KR1630471
Cảm biến Renishaw US8505210
Cảm biến Renishaw CN102388295
Cảm biến Renishaw EP2417423
Cảm biến Renishaw JP5659220
Cảm biến Renishaw KR1701535
Cảm biến Renishaw US10132657
Cảm biến Renishaw CN102460077
Cảm biến Renishaw EP2438402
Cảm biến Renishaw JP5755223
Cảm biến Renishaw JP6074392
Cảm biến Renishaw KR1851015
Cảm biến Renishaw US20120072169
Cảm biến Renishaw EP01103791
Cảm biến Renishaw US6465773
Cảm biến Renishaw CN1314511
Cảm biến Renishaw DE2390045
Cảm biến Renishaw EP1469969
Cảm biến Renishaw EP2390045
Cảm biến Renishaw JP5002559
CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ
Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Mr Thắng : 0394 502 984

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết