Đăg ký dịch vụ mfilm xong vào xem fim có được miễn phí cước data không nhỉ? Bác ơi khi thực hiện đăng kí , bị trừ cước 19.000đ ngay khi đăng kí, và được sử dụng trong 30 ngày. Trong 30 ngày này không trừ thêm cước xem lẻ hay cước data đâu nhé