Dưới đây là Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ) theo đó Diễn đàn Rao vặt tuổi trẻ nghiêm cấm tất cả người dùng đăng những tin rao vặt có liên quan đến những loại hàng hoá, dịch vụ này